Oprócz obróbki związanej z wykonawstwem form i ich elementów oferujemy równiez ogólne usługi w zakresie obróbki precyzyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych i precyzyjnych maszyn CNC:

- obróbka precyzyjna z wykorzystaniem pionowego centrum obróbczego VCE 1200 Pro (poza obróbką form)

- obróbka precyzyjna z wykorzystaniem elektrodrążarek drutowej i wgłębnej

- obróbka prezycyjna z wykorzystaniem centrum obróbczego 5-io osiowego (łącznie z obróbką symultaniczną)

- toczenie na tokarce CNC

- szlifowanie z użyciem szlifierki do płąszczyzn

- wykonywanie pomiaów z wykorzystaniem precyzyjnej koordynacyjnej maszyny pomiarowej CMM