W związku z otrzymaniem dofinansowania na wdrożenie projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania nowoczesnych form wtryskowych, rozdmuchowych i do odlewania rotacyjnego z wykorzystaniem precyzyjnej i wysokowydajnej technologii obróbki na 5-cio osiowym centrum obróbczym CNC” zamieszczamy poniżej zapytania ofertowe na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania będącego przedmiotem tego projektu:

1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu współrzędnościowej maszyny pomiarowej (przetarg otwarty):

Zapytanie